Dostava dokumentacije

Admin


Svi klubovi koji imaju nepotpunu dokumentaciju o igračima i ekipama su obvezni istu dostaviti do 21.10.2023. tajniku saveza PGŽ-a kako bi se provela kompletna i cjelovita prijava sezone 2023/2024, u protivnom svi igrači sa nepotpunom dokumentacijom NEĆE MOĆI NASTUPATI U DALJNJEM NATJECANJU !

Klubovi sa nepotpunom dokumentacijom su već obaviješteni o tome i upoznati su o kakvim se podatcima radi, pa su istu dužni dostaviti !


IO PGŽ