Kontakt

PIKADO SAVEZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Drenovski put 52

51000 Rijeka

Godina osnutka: 2003.

OIB : 37427133168

IBAN: HR10 2360 0001 1023 7065 8 (kod Zagrebačke banke)

Članovi uprave PSPGŽ:

Predsjednik:                              Kolundžić Perica+38598 390592 (pericakolundzic@yahoo.com)

Tajnik:                                         Damir Zrinščak, +38598 213 930 (sterna@ri.t-com)

Članovi izvršnog odbora:         Kolundžić Perica 

                                                     Zrinšćak Damir

                                                     Bečić Ibrahim

                                                     Tuhtan Ivo

                                                     Soldo Ričard

                                                  

Članovi nadzornog odbora:      Car Maro

                                                     Orlić Sandra

                                                     Petrović Dražen

Likvidator:                                    Hodžić Jasmin

Sportski direktor:                      Ričard Soldo

Savez zastupaju:                       Kolundžić Perica i Zrinšćak Damir

POVJERENICI LIGA:                 1. LIGA - Ibrahim Bečić - +38591 1610404 (becic1971@hotmail.com.hr)

                                                     2. LIGA - Planinić Rajko - +38595 913 5150 (rajko.7@hotmail.com)

                                                     3. LIGA - Tuhtan Ivo - +38591 2601291 (ituhtan@gmail.com.)

                                                         LIGA ZA DAME - Bečić Ibrahim - +38591 1610404 (becic1971@hotmail.com.hr)

STEGOVNA KOMISIJA:                Margan Loris 

                                                     Željko Gučanin

                                                     Sanjin Tomljanović     

                                                  

KOMISIJA ZA DODJELU LICENCI ZA PROSTORE KLUBOVA 1. I 2. LIGE

                                                                           Kolundžić Perica i Gučanin Željko

Koordinator za STEEL DART LIGU:              Ričard Soldo

Predstavnik  PSPGŽ u Skup Zaj. šp. PGŽ:  Damir Zrinšćak

DELEGATI PSPGŽ na skupštini HPS-a:       Kolundžić Perica i Zrinšćak Damir


Slobodno nas kontaktirajte putem forme ispod. Rado bismo čuli vaša mišljenja i sugestije