Ri-master kategorija DAME

Kategorija dame, 2018-19
Ime, prezime Matejna open   bodovi
dame bod crick bod dame bod crick bod
1 Sandra Orlić 1. 26 1. 20         46
2 Natalija Šimac 2. 20 3. 11         31
3 Tatjana Masterl 5. 8 2. 15         23
4 Lidija Vitezica 3. 15 4. 8         23
5 Mila Budišin 5. 8 5. 6         14
6 Željka Polonijo 4. 11             11
7 Barbara Frlan 9. 5 5. 6         11
8 Ana Šarić 9. 5 7. 5         10
9 Tajana Krištafor 7. 6             6
10 Ivana Tomić 7. 6             6
11 Marija Petričević 9. 5             5
12 Ines Bračun 9. 5             5

 

© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.