Ri-master kategorija 3

Kategorija 3, 2018-19
Ime, prezime Matejna open     bodovi
3. kat bod crick bod mj. bod mj. bod
1 Natalija Šimac 1. 15             15
2 Mario Predovan 4. 6 17. 6         12
3 Ratko Tatalović 2. 11             11
4 Lidija Vitezica 3. 8             8
5 Dario Pivovarov 5. 5             5
6 Mateo Stilinović 5. 5             5

 

© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.