Ri-master kategorija 3

Kategorija 3, sezona 2015-16
Ime, prezime Nevera Crikvenica Sax Giardin bodovi
mj. bod mj. bod mj. bod mj. bod
1 Luka Jovanović 2. 20 1. 33 2. 33 1. 41 127
2 Dragan Pravdić 4. 11 2. 26 1. 41 13. 6 84
3 Izet Beganović 5. 8 4. 15 9. 8 4. 20 51
4 Jadran Čolakovac     9. 6 5. 15 3. 26 47
5 Mario Predovan 9. 5 5. 11 4. 20 9. 8 44
6 Davor Mijatović 9. 5 5. 11 5. 15 9. 8 39
7 Anđelko Kumrić             2. 33 33
8 Antonio Jakovac         3. 26 13. 6 32
9 Damir Matijašević     3. 20 13. 6 17. 5 31
10 Aleksandar Petrović     7. 8 13. 6 5. 15 29
11 Luka Mlekuž 1. 26             26
12 Goran Diklić 5. 8 9. 6 17. 5 13. 6 25
13 Dalibor Matković         7. 11 7. 11 22
14 Dragan Ružičić 3. 15 9. 6         21
15 Željko Mustapić     7. 8     9. 8 16
15 Igor Vučak 9. 5     7. 11     16
17 David Badurina             5. 15 15
18 Žarko Grbac         17. 5 13. 6 11
19 Igor Hric             7. 11 11
20 Karlo Predovan     13. 5 13. 6     11
21 Zoran Sudar 7. 6 13. 5         11
22 Dražen Androić         9. 8     8
23 Željko Blažević         9. 8     8
24 Ivica Pranjić         9. 8     8
25 Zoran Prodanović             9. 8 8
26 Marin Ban 7. 6             6
27 Bogdan Đukes     9. 6         6
28 Ivan Jovanović         13. 6     6
29 Ivan Barić             17. 5 5
30 Goran Hasija 9. 5             5
31 Slađan Jaku         17. 5     5
32 Zlatko Kunčević             17. 5 5
33 Valentino Lovrić     13. 5         5
34 Rade Puzić             17. 5 5
35 Tedi Tomašev         17. 5     5
36 Silvije Tomljenović     13. 5         5
37 Marko Valić         17. 5     5
© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.