LISTA  IGRAČICA  2006/07
  PREZIME I IME KLUB BOD % POB POR UK
1 Pahor Andrea Domino 129,36 81,36 48 11 59
2 Pirija Maja Zuj se 115,55 77,55 38 11 49
3 Cenov Marina Zuj se 109,33 68,33 41 19 60
4 Aničić Sanja Domino 106,67 66,67 40 20 60
5 Đurišić Josipa Romano 103,92 67,92 36 17 53
6 Cvijetić Ana Grand prix 91,93 58,93 33 23 56
7 Smekal Marijana Calypso 89,41 63,41 26 15 41
8 Hrabar Stella Calypso 89,14 57,14 32 24 56
9 Babić Dobi Sanja Zuj se 87,69 57,69 30 22 52
10 Jambrešić Rukober Snježana Domino 84,45 53,45 31 27 58
11 Belavić Neva Domino 81,72 51,72 30 28 58
12 Soldo Margita Grand prix 78,92 51,92 27 25 52
13 Predovan Blaženka Romano 78,00 50,00 28 28 56
14 Dovgan Marika Grand prix 76,00 50,00 26 26 52
15 Predovan Irena Romano 75,66 53,66 22 19 41
16 Hlača Bojana Pop art 74,67 46,67 28 32 60
17 Trivić Kristina Zuj se 72,17 47,17 25 28 53
18 Ursić Eva Grand prix 68,73 47,73 21 23 44
19 Opala Ivana Pop art 62,66 39,66 23 35 58
20 Šajina Ines Pop art 50,14 32,14 18 38 56
21 Filipović Linda Calypso 44,41 29,41 15 36 51
22 Jurić Martina Calypso 39,21 28,21 11 28 39
23 Korošec Diana Pop art 32,00 20,00 12 48 60
24 Milinković Sanja Romano     19 19 38
25 Komazec Snježana Romano     13 14 27
26 Margan Laura Zuj se     12 14 26
27 Vidović Milena Romano     9 12 21
28 Josipović Željka Calypso     6 26 32
29 Kurlić Barbara Pop art     1 5 6
30 Nikolić Kristina Romano     1 3 4
31 Dima Kornelija Domino     1 2 3
32 Papaj Paola Calypso     1 1 2
33 Baković Ivona Grand prix     0 4 4
34 Kružić Suzana Domino     0 2 2
34 Perković Katarina Calypso     0 2 2
36 Krizmanić Blaženka Calypso     0 1 1
37 Aničić Ljiljana Domino     0 0 0
37 Barešić Katarina Calypso     0 0 0
37 Šabanić Eldina Zuj se     0 0 0