OTVOREN NATJEČAJ ZA SUORGANIZACIJU TURNIRA U SEZONI 2017./2018.

Dana 13.11.2017 god.  Pikado savez PGŽ-e raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA SUORGANIZACIJU I DOMAĆINSTVO TURNIRA ZA SEZONU 2017/18

 

Raspisuje se natječaj za pet turnira iz Masters serije u sezoni 2017/18.,pojedinačno prvenstvo PGŽ-e,završnicu 2 lige,završnicu Kupa i podjelu nagrada sezone 2017/18 godine. Pri tome je PS PGŽ-e glavni organizator svih navedenih turnira, a klubovi imaju status suorganizatora i domaćina turnira. Okvirno su određeni datumi održavanja svakog turnira uz napomenu da može doći do eventualnih promjena u terminima.

1.      1 Ri Masters                16.09.2017.      NEVERA

2.      2 Ri Masters                13.01.2018.    

3.      3 Ri Masters                03.02.2018.     

4.      4 Ri Masters                24.03.2018.     

5.      5 RI Masters                14.04.2018.                 

      Završnica 2.lige            15.04.2018.     

6.      Pojedinačno PGŽ-e       05.05.2018.     

      Završnica Kupa             06.05.2018.     

      Podjela nagrada             06.05.2018.

Obratit pažnju na terminenatjecanja koji traju dva dana,prvi dan Masters a drugi dan drugo natjecanje.

Na natječaj se mogu javiti svi klubovi koji su članovi PS PGŽ-e. i mogu se prijavit za više turnira.

Pikado savez kao organizator turnira se obvezuje osigurati sljedeće: posudbu 8 pikado aparata, voditelja turnira,pehare,osiguranje turnira i izraditi plakat u formatu za elektroničke medije.

Klub kao suorganizator se obvezuje osigurati sljedeće: odgovarajući prostor za održavanje natjecanja sa zapisničkim stolom i priključcima za struju (minimalno 6), razglas, dovoz, odvoz i postavljanje aparata, projektor ili tv za projekciju rezultata, prijaviti skup u nadležnoj policijskoj postaji i 20 dana prije turnira izvršit uplatu na račun PS PGŽ-e (za jednodnevne turnire 1100,00kn, dvodnevne 1600,00kn).

Način prijave

Prijava se podnosi  PS PGŽ-e.

Prijava mora bit potpisana od strane ovlaštene osobe Kluba i pečatiranu poslati putem maila (sterna@ri.t-com.hr) tajniku saveza tel. 098 213930.

Rok za podnošenje prijave

Krajnji rok za dostavljanje prijava je do  09.12.2017god.

Prednost kod dodjele termina imaju oni koji prijave više termina.

Nakon odluke o dodjeljivanju domaćinstva od strane  PS PGŽ-e rezultati će bit objavljeni na web stranici pikado saveza PGŽ-e,a obavijest će se dostaviti svima koji su podnijeli prijave putem e-maila.

                                                                            

IO Pikado saveza PGŽ-e

Preuzmi datoteku: 
© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.