O nama

PIKADO SAVEZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Osnovan je 2003. godine.
2011 godine PSPGŽ ušao je u treće mandatno razdoblje.
Prva predsjednica Pikado Saveza PGŽ bila je Iva Erceg, a dužnost tajnika vršio je Jasmin Hodžić.

Pikado Savez PGŽ ima otvoren račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR10 2360 0001 1023 7065 8

Članovi uprave PSPGŽ:

Savez zastupaju:                    Renato Orenda i Damir Zrinščak

Predsjednik:                            Renato Orenda

Tajnik:                                     Damir Zrinščak

Članovi izvršnog odbora:         Mihail-Petar Lukić
                                                Damir Zrinšćak
                                                Marina Cenov
                                                Siniša Modrić 

Članovi nadzornog odbora:      Maro Car
                                                 Dalibor Mladar
                                                 Dalibor Matković

Sportski direktor:                     Ričard Soldo

POVJERENICI LIGA:                 1. LIGA - Ibrahim Bečić
                                                2. LIGA - Perica Kolundžić
                                                3. LIGA - Ivo Tuhtan
                                                LIGA ZA DAME - Natalija Šimac

STEGOVNA KOMISIJA:             Željko Gučanin
                                                Perica Kolundžić
                                                Natalija Šimac

KOMISIJA ZA DODJELU LICENCI ZA PROSTORE KLUBOVA 1. I 2. LIGE

                                              Perica Kolundžić i Željko Gučanin

Koordinator za STEEL DART LIGU:   Ričard Soldo

Izbornik selekcije PSPGŽ:       Izvršni Odbor PSPGŽ

Predstavnik  PSPGŽ u Skupštini Zajednice športova PGŽ: Damir Zrinšćak

DELEGATI PSPGŽ na skupštini HPS-a: Renato Orenda i Damir Zrinšćak

© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.