Kontakt

Pikado Savez PGŽ
Drenovski put 52
51000 Rijeka

e-mail: io@pikado-pgz.hr

Telefoni i kontakt e-mail adrese:

Funkcija Ime i prezime Telefon e-mail    
Predsjednik Renato Orenda 091/3268120 renato.orenda@yahoo.com
Tajnik Damir Zrinščak 098/213930 tajnik@pikado-pgz.hr
Sportski direktor Ričard Soldo 098/328732 ricard.soldo@ri.t-com.hr
           
Nadzorni odbor     no@pikado-pgz.hr  
Izvršni odbor     io@pikado-pgz.hr  
Stegovna komisija     stegovna@pikado-pgz.hr
           
Nadzorni odbor Dalibor Mladar 098/260843 Dalibor.mladar@ribili.hr
Nadzorni odbor Maro Car 091/7292945 Maro.car@vip.hr  
Nadzorni odbor Dalibor Matković 091/3110101 no@pikado-pgz.hr  
           
Izvršni odbor Renato Orenda 091/3268120 renato.orenda@yahoo.com
Izvršni odbor Damir Zrinšćak 098/213930 sterna@ri.t-com.hr  
Izvršni odbor Mihail-Petar Lukić 098/9810697 miga@mail.inet.hr  
Izvršni odbor Marina Cenov 095/9048664 cenovm@hotmail.com
Izvršni odbor Siniša Modrić 092/2710235 sinisa.modric71@gmail.com
           
Stegovna komisija Željko Gučanin 091/5893754 gucanin@pikado-pgz.hr
Stegovna komisija Perica Kolundžić 098/390592 pericakolundzic@yahoo.com
Stegovna komisija          
           
Povjerenik 1. lige Ibrahim Bečić 091/1610404 becic1971@hotmail.com
Povjerenik 2. lige Perica Kolundžić 098/390592 pericakolundzic@yahoo.com
Povjerenik 3. lige Ivo Tuhtan 091/2601291 3ligazapisnik@gmail.com
Liga Dame Natalija Šimac 097/7772503 nsimac1@gmail.com

 

© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.